Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/80/168080/torslandapartiet.se/public_html/templates/js_fresh/js/template.css.php on line 14

Vårt program 2014

Övergripande fråga
Torslandapartiet skall som övergripande mål ha bildandet av Torslanda kommun och tillvarata Torslanda och Torslandabornas intresse.

Prioriterade frågor
Övriga prioriterade frågor att driva i Göteborgs kommunfullmäktige:

 • Tvärförbindelsen beslutas av Torslandaborna
 • Nästa simhall och ishall skall byggas i Torslanda
 • Rättvisare resursfördelning till skola och förskola
 • Strävan mot 100% godkända grundskoleelever och ungdomar
 • Följa folkomröstningen gällande trängselskatten
 • Omförhandling av Västlänken och utreda alternativen
 • Nästa äldreboende skall byggas i Torslanda

Övriga frågor
Därutöver skall vi verka för:

 • satsningar på meningsfull fritid och rekreation i Torslanda, med fokus på barn och ungdom
 • förbättrad kollektivtrafik i och till Torslanda
 • fler cykelgenvägar mellan bostadsområdena
 • mer blandade boendeformer, bl.a. fler hyresrätter

Partiet skall inte ta ställning i traditionella vänster-höger frågor, utan utgångspunkten skall vara det bästa för Torslandas invånare. Våra ställningstaganden baseras på ett Torslandaperspektiv.

 

Följ oss